Fasadservice

Ett fasadserviceavtal har som syfte att tidigt upptäcka och undvika skador och/eller följdskador. Det kan vara skador som uppstår på olika delar av fastigheten, som exempelvis vattenskador i lägenheter och förråd på grund av inträngande vatten. Det kan också handla om andra typer av skador på fasaden på grund av yttre faktorer eller helt enkelt att åldern tar ut sin rätt. Att ha någon som tar hand om fasaden genom löpande kontroller ger den och fastigheten en längre livslängd.

En fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för byggnadens skick och säkerhet. Med Blidö Mur och Puts fasadservice kan du lita på att fasaden på fastigheten är i gott skick.

Fasadservice är en trygghet för dig som fastighetsägare då eventuella brister kan upptäckas i tid, innan påföljden blir för stor – både tidsmässigt och ekonomiskt. Blidö Mur och Puts erbjuder fasadservice för fastigheter i Stockholm och Uppsala. Kontakta oss för en kostnadsfri första kontroll av er fasad!

Serviceavtal för fastighetsägare och BRF:er

Vi anpassar våra serviceavtal för att passa olika fastighetsägare utifrån vad just din/dina fastigheter behöver. Tillsammans ser vi till att fastigheten mår bra, så att du som fastighetsägare kan känna dig trygg. Vi erbjuder en kostnadsfri kontroll innan ni tecknar avtal med oss. På så sätt vet ni hur er fasad mår och vad just er fasad är i behov av.

Vad ingår i fasadservice?

När du tecknar fasadservice ingår tillsyn, skötsel samt fasadunderhåll i enlighet med behov som identifieras. I serviceavtalet ingår det en årlig kontroll och om det då upptäcks fel, skador eller brister så påtalas dessa och vi tar fram en åtgärdsplan.

Vad som ingår i serviceavtal för fasadunderhåll:

  • Okulär översyn av fastighetens fasad för att verifiera funktionalitet.  
  • Okulär kontroll av hängrännor, fotrännor samt stuprör
  • Okulär kontroll av balkonger, terrasser samt fönster
  • Vid behov av åtgärder tar vi fram kostnadsfri åtgärdsförlag/offert.
  • Årlig rapport på fasadens skick samt underhållsplan.

Kostnadsfri första kontroll av er fasad

Innan ni väljer att teckna ett serviceavtal med oss kan vi komma ut till er fastighet för en kostnadsfri första kontroll. Under kontrollen ser vi bland annat över fasaden och säkerheten och sammanställer allt till er i en rapport med bilder och förslag på eventuella åtgärder. Kontrollen används som underlag till ett offertförslag för serviceavtal.

Ni får ett offertunderlag efter vår kontroll utifrån de åtgärder och behov vi identifierar. Efter den första kontrollen kan ni sedan själva ta ställning till om ni väljer att teckna avtal med oss.

Balkongrenovering genomförd av Blidö Fasad

Kontakta oss för att teckna fasadserviceavtal

I oroliga tider kan det vara extra skönt att veta att en trygg partner har koll på fastigheten, för att upptäcka skador i tid och på så sätt minimera kostnaderna. Mur-och putsarbeten är exempel på arbeten vi löpande kan utföra åt er.

Med vår fasadservice kan du lita på att uppdraget sköts på ett professionellt sätt. Kontakta oss idag, för att få ett förslag på fasadservice för din fastighet. 

Har du frågor eller vill ha en offert?